1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Thanh toán tiền học cho con
  6. Phụ huynh gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp các vấn đề thanh toán trên Cổng thanh toán

Phụ huynh gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp các vấn đề thanh toán trên Cổng thanh toán

Mục đích: Giúp Phụ huynh có thể gửi yêu cầu về lỗi thanh toán và theo dõi trạng thái xử lý yêu cầu trên Cổng thanh toán https://sisap.vn/pay/

Hướng dẫn thực hiện: 

  1. Tại cổng thanh toán https://sisap.vn/pay/, anh/chị chọn Gửi yêu cầu hỗ trợ
Cập nhật 27/03/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ