1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R171 – Phát hành ngày 27/01/2024

Tính năng mới R171 – Phát hành ngày 27/01/2024

I. Khoản thu

Phụ huynh muốn biết mục đích của QR code trên thông báo thu tiền để tiết kiệm thời gian tra cứu và thanh toán

Trước đây:

 • Tại các đơn vị trường sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua quét mã QR. Sau khi lập đợt thu, Kế toán sẽ gửi thông báo thu tiền cho Phụ huynh qua ứng dụng SISAP và GVCN gửi bản mềm qua Zalo để nhắc nhở thanh toán học phí.
 • Hiện tại mã QR hiển thị trên thông báo điều hướng đến cổng thanh toán https://sisap.vn/pay/ chứ không phải mã QR thanh toán của riêng từng học sinh.
 • Phụ huynh nhầm lẫn nên vào app Mobile Banking quét mã QR bị báo lỗi, mất thời gian phản hồi với Kế toán, GVCN.

Từ phiên bản R171:

 • Phụ huynh biết được mục đích của mã QR trên thông báo thu tiền để tiết kiệm thời gian tra cứu và thanh toán.
 • Tại Quản lý thu\Đợt thu: Khi in thông báo thu tiền hoặc tại Hệ thống\Thiết lập\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền: Đối với các mẫu tạo mới.
 • Thay đổi câu chú thích rõ ràng giúp Phụ huynh biết quét mã QR để dẫn đến cổng thanh toán https://sisap.vn/pay/ và thực hiện thanh toán tiền học cho trẻ.

II. Học sinh

Giáo viên muốn in danh sách điểm danh của nhiều tháng cùng một lúc theo từng lớp để làm minh chứng nộp kèm Sổ theo dõi và đánh giá học sinh

Trước đây:

 • Vào cuối kỳ học, khi in Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, giáo viên căn cứ vào phần điểm danh theo từng tháng để điền vào sổ Số buổi nghỉ học của từng học sinh.
  Đồng thời tổng hợp kết quả điểm danh theo từng tháng của học sinh (của từng lớp) để làm minh chứng.
 • Hiện tại trên phần mềm Giáo viên mất thời gian để vào phần Học tập và rèn luyện\Điểm danh\Điểm danh theo tháng để xuất khẩu kết quả điểm danh từng tháng rồi chuyển thành file in để lưu trữ cùng với Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, chưa đáp ứng in nhiều tháng cùng lúc.

Từ phiên bản R171:

 • Giáo viên có thể in danh sách điểm danh của nhiều tháng cùng một lúc theo từng lớp để làm minh chứng nộp kèm Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.
 • Đối với cấp THCS, tại Học tập rèn luyện\Điểm danh\Điểm danh theo tháng: Cho phép in và có thể chọn thống kê tình hình điểm danh nhiều tháng của lớp.
 • Xem chi tiết tại đây.
Cập nhật 26/01/2024

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ