1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Có học sinh mới chuyển đến trong năm học kế toán phải làm thế nào?

Có học sinh mới chuyển đến trong năm học kế toán phải làm thế nào?

Trong năm học, khi kế toán đã lập đợt thu, có học sinh mới chuyển đến. Lúc này kế toán phải thu tiền học sinh này đợt thu hiện tại. Để nhanh chóng biết được số tiền cần thu cho học sinh này, anh/chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Thêm hồ sơ học sinh

 • Vào Hệ thống\Hồ sơ học sinh.
 • Chọn lớp có học sinh mới chuyển vào, nhấn Thêm.
 • Nhập thông tin học sinh vào ô tương ứng, nhấn Lưu để hoàn tất.
 • Màn hình hiển thị thông báo thêm học sinh thành công, anh/chị vui lòng chọn Đăng ký khoản thu cho học sinh theo hướng dẫn chi tiết tại Bước 2 bên dưới.

Bước 2: Đăng ký khoản thu cho học sinh

 • Phần mềm chuyển sang màn Đăng ký khoản thu, anh chị tìm kiếm nhanh học sinh bằng cách chọn bộ lọc Phạm vi theo lớp, trạng thái Học sinh chưa đăng ký.
 • Tích chọn những khoản thu cần đăng ký cho học sinh, nhấn Lưu.
 • Màn hình hiển thị thông báo đăng ký khoản thu thành công, anh/chị có thể lập đợt thu mới hoặc bổ sung học sinh vào đợt thu đã có để tính lại số tiền cho học sinh.

Bước 3: Lập đợt thu/ Bổ sung học sinh vào đợt thu

 • Anh/chị vui lòng lâp đợt thu mới theo hướng dẫn chi tiết tại đây. Học sinh mới sẽ xuất hiện trong danh sách đợt thu của lớp.
 • Trường hợp muốn bổ sung học sinh vào đợt thu đã lập, anh/chị làm như sau:
 1. Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn đợt thu đã lập. Màn hình hiển thi thông báo có học sinh mới, anh/chị làm theo hướng dẫn chọn vào đây để thêm học sinh vào đợt thu.
  Hoặc anh/chị có thể chọn vào biểu tượng dấu ba chấm, nhấn Cập nhật đợt thu.
 2. Chọn Thực hiện tại mục Thay đổi chi tiết đăng ký khoản thu để bổ sung học sinh vào đợt thu.
 3. Nhấn Thêm học sinh để thêm dòng, chọn tên học sinh trong danh sách và khai báo số lượng khoản thu. Nhấn Lưu để lưu thông tin.
  Lưu ý: Trường hợp cần bổ sung hàng loạt học sinh, anh/chị chọn Thêm nhiều học sinh.
 4. Sau khi hoàn tất, phần mềm tự động cập nhật thông tin học sinh cần chi tiết số tiền cần thu trên đợt thu. Anh/chị có thể tiếp tục gửi thông báo thu tiền cho học sinh.
Cập nhật 10/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ