1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R139 – Ngày phát hành 28/07/2022

Tính năng mới R139 – Ngày phát hành 28/07/2022

I. Phân hệ Học sinh

1. Giáo viên mong muốn khi xuất file Excel điểm danh tháng có thống kê chi tiết số buổi nghỉ, số buổi đi học chi tiết từng học sinh để tiện rà soát kiểm tra được dễ dàng và nhanh chóng

Trước đây: 

 • Phần mềm thống kê được số học sinh nghỉ học, nghỉ có phép và nghỉ không phép nhưng khi xuất khẩu file lại không hiển thị những thông tin này.
 • Giáo viên cuối tháng phải tính thủ công từng học sinh các buổi nghỉ gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Từ phiên bản R139:

 • Bổ sung các cột thông tin trên mẫu xuất khẩu bảng Điểm danh tháng, giúp giáo viên thống kê từng học sinh tổng số buổi đi học, nghỉ học, nghỉ có phép, nghỉ không phép để tiện rà soát và theo dõi nhanh chóng, dễ dàng.
 • Giáo viên ghi nhận điểm danh tháng cho lớp, phần mềm tự động thống kê: Tổng số ngày đi học; Số lượt muộn; Tổng ngày nghỉ của học sinh.
 • Khi xuất khẩu phần mềm trả về file Excel thống kê chi tiết Số ngày đi học; Số lượt muộn; Tổng ngày nghỉ (Phép/Không phép).
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Nhà trường muốn lấy được danh sách học sinh được khen thưởng theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT để ghi nhận đúng thành tích của học sinh theo đúng quy định vào cuối năm học

Trước đây: Phần mềm đang áp dụng điều kiện khen thưởng theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT cho toàn bộ khối lớp. Ban Giám hiệu chưa lấy được danh sách khen thưởng theo quy định mới.

Từ phiên bản R139:

 • Nhà trường lấy được danh sách học sinh khen thưởng theo thông tư mới – Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Cập nhật chương trình học cho khối 3, khối 7 và khối 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Trước đây: Chương trình học của khối 3, khối khối 7 và khối 10 chưa được cập nhật theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từ phiên bản R139:  Cập nhật chương trình học cho khối 3, khối khối 7 và khối 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. Phân hệ Khoản thu

1. Kế toán mong muốn sau khi hủy thu tiền theo dõi được các số biên lai trống để đánh lại tình trạng bị trống số biên lai

Trước đây: 

 • Khi phát sinh thu tiền nhầm, kế toán hủy thu tiền đồng thời hủy luôn chứng từ thu tiền và thu tiền lại. Lần thu tiếp theo số chứng từ tự động nhảy theo số lớn nhất đang đánh.
 • Kế toán không kiểm soát được số chứng từ trống để đánh lại

Từ phiên bản R139:

 • Kế toán sau khi hủy thu tiền có thể theo dõi được các số chứng từ trống để đánh lại, đảm bảo số chứng từ luôn được liên tục.
 • Phần mềm sẽ tự động rà soát và hiển thị thông báo những số chứng từ đang trống để thầy cô sử dụng cho chứng từ thu tiền. Nhấn Có sử dụng.
 • Thiết lập Sử dụng số chứng từ trống khi thu tiền.
 • Xem hướng chi tiết tại đây.

2. Kế toán mong muốn phát hành hóa đơn điện tử bằng chữ ký số từ xa MISA eSign

Từ phiên bản R139: Kế toán nhà trường ký số trực tiếp ngay trên điện thoại mà không cần cần sử dụng thêm USB Token khi phát hành hóa đơn điện tử.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. MISA mong muốn thể hiện các tính năng cập nhật đợt thu giúp khách hàng dễ dàng sử dụng

Trước đây:

 • Sau khi lập đợt thu, phát sinh các trường hợp: học sinh không đăng ký, bổ sung/ bỏ bớt khoản thu khỏi đợt thu,….
 • Phần mềm đều đáp ứng các tính năng tuy nhiên đang chia nhỏ, dàn trải và chưa thực sự thuận tiện khi sử dụng.

Từ phiên bản R139:

 • Phân bổ lại các tính năng liên quan đến Cập nhật đợt thu (Cập nhật đợt thu, Bổ sung học sinh, Thay đổi khoản thu, Bỏ bớt khoản thu, Thu bù khoản khác trong đợt thu, Chuyển học sinh trên đợt thu về 4 mục chính:
   1. Thay đổi Khoản thu trong Đợt thu
   2. Thay đổi chi tiết đăng ký Khoản thu
   3. Cập nhật miễn giảm, lớp học cho Học sinh
   4. Cập nhật đơn giá Khoản thu

4. MISA nhanh chóng cấp tài nguyên cho các đơn vị để khách hàng kịp thời sử dụng các sản phẩm của MISA

Cập nhật 29/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ