Khen thưởng cấp trường

Mục đích: Giúp giáo viên chủ nhiệm ghi nhận những lần được khen thưởng cấp trường của học sinh.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Lập quyết định khen thưởng

 1. Tại phân hệ Học sinh, vào Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật.
 2. Tại mục Khen thưởng, chọn xem theo Quyết định hoặc theo Học sinh để xem được danh sách khen thưởng tại đơn vị.
 3. Để ghi nhận thành tích khen thưởng của học sinh, nhấn Ghi nhận khen thưởng.
 4. Khai báo các thông tin để ghi nhận khen thưởng:

  • Số quyết định, Ngày quyết định, Tên quyết định.
  • Lấy kết quả từ: Tùy chọn mục đích khen thưởng hoặc Bảng tổng kết học kỳ I; Bảng tổng kết cả năm.

Trường hợp 1: Lập quyết định khen thưởng cho học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành tích nổi bật,…. hoặc lý do bất kì anh/chị chọn Lấy kết quả từ Tùy chọn.

 • Nhập Số quyết định; Ngày quyết định; Tên quyết định.
 • Nhấn Bấm vào đây để thêm mới học sinh khen thưởng.
 • Khai báo lần lượt chi tiết nội dung khen thưởng của học sinh theo Tên học sinh; Mã học sinh; Lớp; Lý do khen thưởng/Danh hiệu; Hình thức khen thưởng; Giá trị.
 • Sau khi hoàn tất, nhấn Xác nhận.

Lưu ý: 

 1. Anh/chị có thể tìm kiếm nhanh Lý do khen thưởng/Danh hiệu được thiết lập tại mục Lý do khen thưởng/Danh hiệu.
 2. Ngoài ra. anh/chị có thể Thêm mới danh hiệu, lý do khen thưởng.
  Để hiển thị danh hiệu lên HS-S04:Sổ học bạ, mục Được giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên, anh/chị lưu ý tích chọn Là giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên.

Trường hợp 2: Lập quyết định khen thưởng cho học sinh sau khi tổng kết cuối kỳ/cuối năm, anh/chị chọn Lấy kết quả từ Bảng tổng kết học kỳ I/ Bảng tổng kết cả năm.

 • Phần mềm tự động lấy lên danh sách đối tượng học sinh được khen thưởng từ bảng tổng kết học kỳ I hoặc bảng tổng kết cả năm.
 • Nhập Số quyết định; Ngày quyết định; Tên quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng đôi mắt để xem danh sách học sinh được khen thưởng theo từng danh hiệu tương ứng.
 • Anh/chị có thể tùy chỉnh khai báo thêm giá trị khen thưởng.
 • Nhấn Xác nhận để lưu quyết định khen thưởng.

5. Nhấn Thông báo cho phụ huynh để gửi thông báo khen thưởng đến phụ huynh học sinh.

II. In quyết định khen thưởng

 1. Chọn quyết định khen thưởng cần in, nhấn vào biểu tượng máy in và chọn Quyết định khen thưởng.
 2. Phần mềm lấy lên quyết định khen thưởng đã chọn, anh/chị có thể tải về máy hoặc in quyết định.

III. In giấy khen cho học sinh từ quyết định khen thưởng

Khi nhà trường có quyết định khen thưởng cá nhân/tập thể tại đơn vị, anh/chị có thể tiến hành in giấy khen như sau:

 1. Vào Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật, tại mục Khen thưởng, chọn quyết định khen thưởng rồi nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn In giấy khen.
 2. Lọc nhanh danh sách được in giấy khen theo lớp học; danh hiệu hoặc tìm kiếm tên học sinh.
 3. Tích chọn những học sinh được in giấy khen, nhấn In giấy khen.
 4. Phần mềm tự động lấy lên thông tin khen thưởng và danh sách học sinh. Anh/chị có thể Tải về máy file giấy khen này hoặc tiến hành In thử. Sau đó nhấn In để in tất cả danh sách giấy khen.

Lưu ý: 

 • Anh/chị có thể nhấn Xem trước để tham khảo mẫu in đã hiển thị theo nhu cầu đơn vị và sửa mẫu nếu cần.
 • Trường hợp chưa phù hợp, anh/chị có thể Sửa mẫu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 08/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ