Cập nhật chứng chỉ nghề

Giúp những trường có thiết lập môn học nghề cho các học sinh khối lớp 9 thì khi kết thúc năm học anh/chị cần Cập nhật chứng chỉ nghề để xét tốt nghiệp cho các học sinh này.

  1. Vào Hồ sơ\Cập nhật chứng chỉ nghề
  2. Tại đây chương trình đã lấy lên thông tin học sinh khối lớp 9 có học nghề
  3. Nhấn Sửa và cập nhật lại thông tin Chứng chỉ nghề (nếu muốn)
  4. Nhấn Lưu

Ngoài ra, anh/chị còn có thể nhập nhanh chứng chỉ nghề bằng cách nhập khẩu file có sẵn vào chương trình.

Cập nhật 14/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ