Kỷ luật cấp trường

Mục đích: Giúp giáo viên phụ trách ghi nhận kỷ luật của học sinh tại nhà trường.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại phân hệ Học sinh, chọn Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật.
  2. Tại mục Kỷ luật, chọn xem theo Quyết định hoặc Học sinh để xem được danh sách kỷ luật.
  3. Để ghi nhận kỷ luật của học sinh, nhấn Ghi nhận kỷ luật.
  4. Khai báo thông tin quyết định kỷ luật:

    • Số quyết định, Ngày quyết định, Ngày hiệu lực
    • Nội dung kỷ luật
    • Nhấn Bấm vào đây để thêm mới học sinh và khai báo thông tin chi tiết nội dung kỷ luật học sinh

5. Nhấn Lưu để hoàn tất quyết định kỷ luật.

6. Nhấn vào biểu tượng máy in để in danh sách kỷ luật.

7. Chọn Thông báo cho phụ huynh để gửi thông báo kỷ luật đến phụ huynh học sinh.

Cập nhật 02/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ