Ghi nhận học sinh bỏ học, thôi học

Mục đích: Giúp văn thư ghi nhận học sinh đi bỏ học, thôi học trong trường.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hồ sơ\Biến động. Chọn Ghi nhận biến động\Bỏ học, thôi học.
  2. Khai báo thông tin học sinh bỏ học, thôi học:

    • Các thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải khai báo: Họ và tên, Nghỉ từ ngày.
    • Ngoài ra, khai báo thêm thông tin Lý do nghỉ học dài hạn.
    • Tùy chọn Là biến động trong hè: Tích chọn nếu muốn học sinh này chỉ được thống kê vào số lượng biến động trong hè, không hiển thị trên các màn hình, sổ sách, báo cáo trong năm học.
  3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ