Quản lý học sinh chuyển trường đến

Giúp văn thư ghi nhận học sinh chuyển đến trường trong trường hợp trường có sử dụng phân hệ Học sinh.

 1. Đối với trường sử dụng phân hệ Học sinh:
 2. Chọn menu Hồ sơBiến động.
 3. Nhấn vào Ghi nhận biến động, chọn Chuyển đến.
 4. Khai báo thông tin học sinh chuyển đến:
  • Các thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải khai báo: Họ và tên, Ngày sinh, Ngày chuyển đến, Giới tính, Vào lớp.
  • Ngoài ra, khai báo thêm 1 số thông tin về trường cũ: Lớp học cũ, Học tại trường,…
 5. Ngoài ra, có thể khai báo học sinh chuyển đến bằng 1 trong các tiện ích sau: Ghi nhận chuyển đến từ hồ sơ điện tử, Ghi nhận chuyển đến từ trường trong hệ thống.
  • Ghi nhận chuyển đến từ hồ sơ điện tử:
  • Chọn Ghi nhận chuyển đến từ hồ sơ điện tử.
  • Nhấn vào biểu tượng thư mục chọn đến hồ sơ điện tử được gửi đến nhà trường. Nhấn Đồng ý.
  • Trường hợp ghi nhận chuyển đến từ trường trong hệ thống, chọn Ghi nhận chuyển đến từ trường trong hệ thống.
  • Tại bước 1: Tìm trường để nhận hồ sơ: chọn Quận/huyện. Nhấn Tìm kiếm => phần mềm lấy lên các trường theo tiêu chí tìm kiếm.
  • Nhấn Tiếp tục tại trường muốn nhận hồ sơ học sinh chuyển đến.
  • Tại bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, chọn hồ sơ trên danh sách, nhấn Đồng ý.
  • Phần mềm hiển thị màn hình Khai báo học sinh chuyển đến. Anh/chị khai báo thêm thông tin Ngày chuyển đến, Vào lớp. Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý:

 • Trường hợp Ngày chuyển đến <= Ngày bắt đầu năm học: học sinh hiển thị trên danh sách lớp theo đúng thứ tự alphabet họ tên học sinh.
 • Trường hợp Ngày chuyển đến> Ngày bắt đầu năm học:
  • Hồ sơ: học sinh hiển thị ở cuối danh sách lớp. Nếu có nhiều học sinh chuyển đến trong cùng 1 ngày thì các học sinh được sắp xếp theo đúng thứ tự alphabet họ tên học sinh.
  • Sổ cá nhân giáo viên: hiển thị nội dung ở cột Ghi chú “Chuyển đến lớp từ ngày …
  • Tổng kết: khi di chuột vào Họ và tên học sinh có hiển thị ghi chú kèm theo “Chuyển đến lớp từ ngày …

Cập nhật 14/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ