Quản lý học sinh nghỉ học dài hạn

Giúp văn thư ghi nhận học sinh nghỉ học dài hạn trong trường hợp trường có sử dụng phân hệ Học sinh.

  1. Chọn menu Hồ sơ\Biến động.
  2. Nhấn vào Ghi nhận biến động, chọn Nghỉ học dài hạn. Khai báo thông tin học sinh nghỉ học dài hạn: các thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải khai báo: Họ và tên, Nghỉ từ ngày. Ngoài ra, khai báo thêm thông tin Lý do nghỉ học dài hạn.
  3. Nhấn Đồng ý. Sau khi hoàn tất ghi nhận học sinh nghỉ học dài hạn, phần mềm sẽ chuyển học sinh từ nhóm Học sinh đang học vào nhóm Học sinh đã nghỉ họcHọc sinh nghỉ học, bị đình chỉ.

Lưu ý:Trường hợp có học sinh nghỉ học dài hạn thì sẽ ảnh hưởng một số màn hình sau:

  • Sổ cá nhân giáo viên: gạch tên học sinh và hiển thị nội dung ở cột Ghi chú “Đã nghỉ học từ ngày…
  • Tổng kết: gạch tên học sinh, khi di chuột vào Họ và tên học sinh có hiển thị ghi chú kèm theo “Đã nghỉ học từ ngày…
  • Không chọn được học sinh đó trong danh sách học sinh.
Cập nhật 14/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ