Quản lý học sinh nghỉ học dài hạn

Mục đích: Giúp văn thư ghi nhận học sinh nghỉ học dài hạn trong trường.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hồ sơ\Biến động.
 2. Nhấn vào Ghi nhận biến động, chọn Nghỉ học dài hạn.
 3. Khai báo thông tin học sinh nghỉ học dài hạn:
  • Các thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải khai báo: Họ và tên, Nghỉ từ ngày.
  • Ngoài ra, khai báo thêm thông tin Lý do nghỉ học dài hạn.
  • Tùy chọn Là biến động trong hè: Tích chọn nếu muốn học sinh này chỉ được thống kê vào số lượng biến động trong hè, không hiển thị trên các màn hình, sổ sách, báo cáo trong năm học

4. Nhấn Lưu. Sau khi hoàn tất ghi nhận học sinh nghỉ học dài hạn, phần mềm sẽ chuyển học sinh từ nhóm Học sinh đang học vào nhóm Học sinh đã nghỉ họcHọc sinh nghỉ học, bị đình chỉ.

Lưu ý:Trường hợp có học sinh nghỉ học dài hạn thì sẽ ảnh hưởng một số màn hình sau:

 • Sổ cá nhân giáo viên: gạch tên học sinh và hiển thị nội dung ở cột Ghi chú “Đã nghỉ học từ ngày…
 • Tổng kết: gạch tên học sinh, khi di chuột vào Họ và tên học sinh có hiển thị ghi chú kèm theo “Đã nghỉ học từ ngày…
 • Không chọn được học sinh đó trong danh sách học sinh.
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ