Quản lý học sinh chuyển lớp

Giúp văn thư ghi nhận học sinh chuyển lớp trong trường hợp trường có sử dụng phân hệ Học sinh.

 1. Chọn menu Hồ sơ\Biến động.
 2. Nhấn Ghi nhận biến động\Chuyển lớp.
 3. Khai báo thông tin học sinh chuyển lớp
 4. Các thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải khai báo: Họ và tên, Ngày chuyển lớp, Chuyển đến lớp.
 5. Nhấn Lưu. Sau khi hoàn tất ghi nhận học sinh chuyển lớp thì hồ sơ của học sinh chuyển lớp đã được chuyển sang lớp mới và mặc định đứng cuối danh sách lớp.

Lưu ý:

 1. Khi xem theo lớp cũ:

  • Sổ cá nhân giáo viên: gạch tên học sinh và có ghi chú kèm theo “Đã chuyển sang lớp … từ ngày …
  • Tổng kết: vẫn hiển thị trên danh sách nhưng sẽ bị gạch tên đến học kỳ chuyển lớp. Ví dụ học sinh Nguyễn Thị Thu Hiền chuyển sang lớp 9B từ ngày 2/2/2019 (Học kỳ II) thì vẫn còn học sinh đó tại tổng kết học kỳ I và các sổ ghi điểm (Sổ điểm cá nhân, Sổ gọi tên và ghi điểm).
  • Điểm danh: gạch tên học sinh và khi di chuột vào Họ và tên thì có ghi chú kèm theo “Đã chuyển sang lớp … từ ngày …
  • Các dữ liệu được lập ở lớp cũ như: Đợt thu phí đã thu, Khen thưởng/Kỷ luật cấp trường đã khai báo.
  • GV có thể chỉnh sửa kết quả điểm danh của học sinh biến động ở lớp cũ nếu nhập sai kết quả điểm danh trong khoảng thời gian từ thời điểm học sinh biến động đến khi được ghi nhận trên phần mềm. Ví dụ: GV có thể thực hiện chỉnh sửa kết quả điểm danh của những ngày trước ngày ghi nhận biến động 8/8/2020 của học sinh Lê Quốc Bảo ở lớp cũ 7.1
 2. Khi xem theo lớp mới: 
  • Sổ cá nhân giáo viên: có ghi chú kèm theo “Chuyển từ lớp … từ ngày …
  • Tổng kết: khi di chuột có ghi chú kèm theo “Chuyển từ lớp … từ ngày …
Cập nhật 12/08/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ