Lý do khen thưởng/Danh hiệu

Mục đích: Giúp Nhà trường quản lý danh sách danh hiệu, lý do khen thưởng theo nhu cầu của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Danh mục\Lý do khen thưởng/Danh hiệu.
  2. Tại đây, phần mềm hiển thị danh sách lý do khen thưởng/danh hiệu tại đơn vị.
  3. Bên cạnh một số danh hiệu/lý do khen thưởng phần mềm mặc định sẵn, tùy theo nhu cầu đơn vị, anh/chị có thể thêm mới danh hiệu/lý do khen thưởng bằng cách chọn Thêm. Nhập lý do khen thưởng/danh hiệu vào ô tương ứng, nhấn Lưu.
    Lưu ý:
    Để hiển thị danh hiệu này lên Kết quả học tập trên Sổ học bạ của học sinh, anh/chị tích chọn Là giải thưởng trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên.
  4. Để chỉnh sửa danh hiệu/lý do khen thưởng, anh/chị nhấn đúp chuột hoặc biểu tượng cây bút tại dòng cần chỉnh sửa. Thay đổi thông tin và nhấn Lưu để cập nhật thay đổi.
  5. Trường hợp không muốn hiển thị danh hiệu/lý do khen thưởng trên danh sách khi ghi nhận khen thưởng, anh/chị tích chọn tại đây để chuyển trạng thái thành Ngừng sử dụng.
  6. Để xóa danh hiệu/lý do khen thưởng, nhấn vào biểu tượng thùng rác và xác nhận Xóa.

Cập nhật 08/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ