Dân tộc

Chương trình đã mặc định mang theo 55 dân tộc theo thống kê EMIS trên cả nước tuy nhiên các trường mầm non có thể nhanh chóng cập nhật tên các dân tộc trên phần mềm

  1. Vào menu Danh mục\Dân tộc
  2. Lựa chọn dân tộc muốn thêm dân tộc, nhấn biểu tượng cây bútNhấn Thêm tên dân tộc.
    Lưu ý:
    Có thể nhấn biểu tượng thùng rác để loại bỏ dân tộc ra khỏi danh sách, anh/chị chỉ có thể loại bỏ được dân tộc tự thêm còn bộ dân tộc chương trình mặc định mang đi thì không thể thực hiện sửa, xóa được.
  3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ