Tiết sinh hoạt

Cho phép đơn vị có thể dễ dàng thiết lập các tiết sinh hoạt trong trường của mình. Việc thiết lập Tiết sinh hoạt phục vụ chủ yếu cho việc lập Thời khóa biểu trong trường.
1. Vào menu Danh mục\Tiết sinh hoạt
2. Nhấn Thêm và thực hiện khai báo Tên tiết sinh hoạt.
3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Anh/chị không thể sửa hoặc xóa các tiết sinh hoạt mà chương trình mang đi.

 

 

Cập nhật 14/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ