Môn học

Phần mềm đã tự động lấy lên thông tin của Môn học theo đúng Chương trình học của trường tuy nhiên anh/chị có thể Thêm mới hoặc sửa thông tin chi tiết của môn học

Thêm môn học

 1. Vào Danh mục\Môn học
 2. Nhấn Thêm để bổ sung thêm môn học
 3. Khai báo các thông tin thêm môn học: Tên môn học, Kiểu môn, Loại đánh giá
 4. Tích chọn Theo dõi theo phân môn nếu là môn học có phân môn.
 • Các môn học có phân môn , anh/chị có thể tích chọn Phân công giáo viên giảng dạy theo phân môn để phù hợp với tình hình giáo viên hiện có (Ví dụ: Môn học Khoa học tự nhiên được phân công cho 3 giáo viên giảng dạy với từng phân môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học)
 • Thiết lập các phân môn trong môn học sử dụng Chung 1 sổ điểm hoặc Mỗi phân môn 1 sổ điểm để đánh giá.
 1. Thiết lập các phân môn trong môn học đang thêm với các khối lớp áp dụng tương ứng vớ từng phân môn.
 2. Nhấn Lưu để thêm môn học

Sửa môn học

 1. Nhấn biểu tượng cây bút hoặc nhấp chuột vào môn học anh/chị muốn sửa thông tin
 2. Sau đó nhập các thông tin cần sửa đổi

Lưu ý: Với các môn học mà phần mềm mặc định mang đi thì anh/chị không được phép sửa xóa

Xóa môn học

 1. Lựa chọn môn học cần xóa, nhấn biểu tượng “thùng rác”

Anh/chị không thể xóa được các môn học mà phần mềm mặc định mang đi

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ