Mẫu nhận xét

Giúp đơn vị là trường mầm non có thể nhanh chóng nhập các mẫu nhận xét thường dùng vào phần mềm để có thể nhận xét nhanh cho nhiều học sinh trong trường.

Thêm từng mẫu nhận xét

  1. Vào menu Danh mục\Mẫu nhận xét 
  2. Nhấn Thêm và khai báo thông tin nhận xét như Nội dung nhận xét, Loại nhận xét, Môn học và Khía cạnh.
  3. Nhấn Lưu

Nhập khẩu mẫu nhận xét

  1.  Vào menu Thiết lậpMẫu nhận xét
  2. Nhấn Nhập khẩu
  3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách nhận xét vào phần mềm
  4. Sao chép danh sách mẫu nhận xét từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
  5. Nhấn Chọn tệp để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép. Sau đó chọn tệp cần nhập khẩu lên phần mềm
  6. Nhấn Tiếp tục. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra bao nhiêu dữ liệu mẫu nhận xét hợp lệ, bao nhiêu dữ liệu về mẫu nhận xét không hợp lệ.
  7. Nhấn Nhập khẩu.

Ngoài ra anh/chị còn có thể Sửa hoặc Xóa các mẫu nhận xét có trên danh sách.

Cập nhật 23/05/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ