Loại sự cố

Giúp các trường mầm non có thể nhanh chóng ghi nhận các loại sự cố có phát sinh trong trường.

  1. Vào menu Thiết lập\Loại sự cố (đối với cấp Tiểu học, THCS/THPT) hoặc vào menu Danh mục\Loại sự cố (đối với cấp Mầm non)
  2. Nhấn Thêm và khai báo thông tin sự cố.
  3. Nhấn Cất.

Ngoài ra, anh/chị còn có thể Sửa hoặc Xóa các bệnh có trên danh sách bằng cách chọn loại sự cố, nhấn Sửa hoặc Xóa. Tuy nhiên anh/chị chỉ có thể xóa các loại bệnh chưa có phát sinh dữ liệu.

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ