Danh sách lớp

Mục đích: Hỗ trợ thêm nhanh hoặc thêm từng lớp học đang có tại trường để có thể phân công giảng dạy, xếp lớp cho học sinh… và in được báo cáo về giáo dục theo từng lớp học.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Danh mục, chọn Lớp học.
 2. Tại màn hình này, anh/chị bắt đầu thực hiện các thao tác theo hướng dẫn bên dưới:

Khai báo nhanh các lớp

 1. Chọn Thêm nhanh.
 2. Khai báo thông tin các lớp thuộc các khối sẽ được khai báo. Có thể đặt tên lớp theo một số quy tắc sau:

  • Các lớp được đặt tên theo thứ tự A, B, C,… (VD: 2A, 2B, 2C). Thực hiện nhập Tên lớp bắt đầu bằng 2 tương ứng với từng khối lớp, Tăng theo ABC và Số/Chữ cái bắt đầu là A.
  • Các lớp được đặt tên theo tứ tự 1, 2, 3,… (VD: 2/1, 2/2, 2/3). Thực hiện nhập Tên lớp bắt đầu bằng 2 tương ứng với từng khối lớp, Tăng theo 123 và Số/Chữ cái bắt đầu là 1.
  • Nhấn dấu “+” để thêm hoặc “-” để bớt lớp ra khỏi danh sách
 3. Nhấn Lưu.

Khai báo từng lớp học

 1. Nhấn Thêm trên danh sách lớp.
 2. Khai báo thông tin lớp học.
 3. Nhấn Lưu.

Sắp xếp thứ tự lớp

 1. Nhấn Sắp xếp thứ tự lớp.
 2. Lựa chọn khối lớp cần sắp xếp, nhấn biểu tượng mũi tên lên xuống để sắp xếp thứ tự.
 3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ