Danh sách mẫu trộn

Giúp các đơn vị có thể nhanh chóng thiết lập các thông tin hiển thị trên báo cáo. Chương trình đã mặc định 4 mẫu trộn thường hay sử dụng trên phần mềm tuy nhiên anh/chị cũng có thể bổ sung thêm mẫu trộn trên chương trình

  1. Chương trình đã mang đi 4 danh sách mẫu trộn: Thẻ học sinh, Hướng dẫn sử dụng ứng dụng SISAP cho phụ huynh, Thẻ học sinh… tuy nhiên anh/chị có thể thêm danh sách mẫu trộn bằng cách nhấn Thêm.
  2. Trên màn hình Thêm mẫu trộn anh/chị chọn mẫu báo cáo, Tệp nguồn, Tên mẫu mới và Diễn giải. Tích chọn tại phần Sử dụng để sử dụng ngay mẫu trộn.

Lưu ý:

  • Anh/chị còn có thể Sửa danh sách mẫu trộn có trên chương trình, tuy nhiên anh/chị chỉ có thể xóa mẫu trộn tự thêm mà không thể xóa mẫu trộn mặc định mang đi.
  • Nhấn biểu tượng tải về để tải thư hướng dẫn cho phụ huynh tương ứng với hình thức triển khai tại trường
Cập nhật 09/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ