1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cán bộ thiết bị muốn thực hiện kiểm kê trong trường hợp có thiết bị mượn dài hạn chưa trả thì làm thế nào?

Cán bộ thiết bị muốn thực hiện kiểm kê trong trường hợp có thiết bị mượn dài hạn chưa trả thì làm thế nào?

Vấn đề:

 • Thực tế nhiều giáo viên được phát bộ thiết bị dạy học để sử dụng trong cả năm học và cuối năm mới trả lại.
 • Bởi vậy nhà trường khi tiến hành kiểm kê giữa năm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo có thiết bị đang mượn và yêu cầu ghi trả thiết bị trước khi tiến hành kiểm kê.
 • Hiện tại EMIS Thiết bị đã cải tiến để hỗ trợ cán bộ thiết bị tiết kiệm thời gian và dễ dàng kiểm kê ngay khi có thiết bị mượn dài hạn chưa trả.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Thiết bị\Kiểm kê, chọn Lập danh sách để bắt đầu kiểm kê.
 2. Trường hợp đang có thiết bị ghi mượn dài hạn, màn hình hiển thị thông báo để cán bộ thiết bị xác nhận tiến hành kiểm kê kho phòng có thiết bị đang mượn.
 3. Trường hợp chọn Kiểm kê: Phần mềm lấy lên danh sách tất cả thiết bị trong kho phòng, kể cả thiết bị đang ghi mượn.
 4. Trường hợp chọn Không: Phần mềm chỉ hiển thị danh sách thiết bị tại các kho phòng không phát sinh thiết bị mượn.
 5. Cán bộ thiết bị in danh sách và tiến hành kiểm kê theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 14/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ