1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Cán bộ thiết bị muốn thứ tự hiển thị Kho/phòng tại các màn mượn trả dựa trên mức độ thường xuyên mượn trả để tiện thao tác thì làm thế nào?

Cán bộ thiết bị muốn thứ tự hiển thị Kho/phòng tại các màn mượn trả dựa trên mức độ thường xuyên mượn trả để tiện thao tác thì làm thế nào?

Các bước thực hiện:

  • Vào Thiết bị \Đăng ký mượn .
  • Tại đây anh/chị có thể theo dõi kế hoạch mượn thiết bị/kho phòng bộ môn đã lập theo thời gian mong muốn, đồng thời cũng có thể lập phiếu đăng ký mượn kho phòng.

I. Cấp tiểu học

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Cấp THCS/THPT

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 10/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ