1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Muốn tham khảo phiếu mượn thiết bị của các giáo viên cùng bộ môn để áp dụng nhanh cho bài giảng của mình thì làm thế nào?

Muốn tham khảo phiếu mượn thiết bị của các giáo viên cùng bộ môn để áp dụng nhanh cho bài giảng của mình thì làm thế nào?

Mục đích: Giáo viên tham khảo phiếu mượn thiết bị của các giáo viên khác cùng bộ môn để áp dụng phù hợp cho bài giảng của mình, giúp giáo viên đăng ký mượn thiết bị nhanh chóng, dễ dàng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Thầy cô tham khảo phiếu đăng ký mượn thiết bị của các giáo viên dạy cùng bộ môn bằng cách vào Mượn trả\Kế hoạch mượn.
Màn hình hiển thị kế hoạch mượn thiết bị của các giáo viên trong trường. Tại tuần đăng ký của giáo viên có cùng bộ môn với mình, thầy cô nhấn chọn để xem thông tin chi tiết danh sách mượn thiết bị.

Bước 2: Sau khi tham khảo được danh sách thiết bị của giáo viên khác, thầy cô tiến đăng ký mượn thiết bị như sau:

  1. Chọn Đăng ký mượn.
  2. Nhập thông tin giáo viên mượn, tuần mượn thiết bị bằng cách nhấn vào dấu mũi tên.
  3. Tại ngày cần đăng ký mượn thiết bị, chọn Tham khảo GV khác.
  4. Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem danh sách giáo viên, nhấn chọn tên giáo viên thầy cô muốn tham khảo từ Bước 1.
  5. Sau khi chọn xong tên giáo viên, phần mềm tự động điền thông tin tuần học và tiết PPCT. Thầy cô chọn thiết bị muốn mượn và nhấn Hoàn tất.

Bước 3: Nhập các thông tin còn thiếu trên phiếu mượn, nhấn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật 04/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ