1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hướng dẫn các bước để làm cán bộ quản lý thiết bị trên phầm mềm?

Hướng dẫn các bước để làm cán bộ quản lý thiết bị trên phầm mềm?

Bước 1: Cán bộ tin học của trường vào Tài khoản cán bộ\ Hồ sơ, TK cán bộ và thực hiện tạo tài khoản cho cán bộ, giáo viên nhà trường theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Sau khi hoàn tất tạo tài khoản cho cán bộ, giáo viên nhà trường, anh/chị thực hiện phân quyền và phân công cho tài khoản cán bộ, giáo viên tương ứng tại mục Quản lý vai trò theo hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Cán bộ, giáo viên nhà trường sau khi được tạo tài khoản và phân quyền trên phần mềm Thiết bị vui lòng đăng nhập theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ