Phụ huynh muốn nộp đơn xin nghỉ cho con thì làm thế nào?

Phụ huynh có thể dễ dàng nộp đơn xin nghỉ, quản lý đơn xin nghỉ gửi cho giáo viên  trên ứng dụng SISAP.

Nộp đơn xin nghỉ

 1. Sau khi đăng nhập SISAP, anh chị chọn Xin nghỉ.
 2. Anh/chị chọn Nộp đơn xin nghỉ.
 3. Anh/chị chọn ngày muốn xin nghỉ (chạm vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc của đơn) và nhập lý do xin nghỉ (Nếu có). Sau đóchọn Nộp đơn xin nghỉ.
 4. Sau khi chọn Nộp đơn xin nghỉ, màn hình hiển thị thông báo đã gửi đơn cho giáo viên. Anh/ chị vui lòng chờ giáo viên phụ trách lớp duyệt đơn.

Lưu ý: Anh/chị không thể nộp đơn xin nghỉ vào ngày có lịch nghỉ lễ hay ngày nghỉ trong tuần.

Theo dõi, quản lý đơn xin nghỉ

 1. Sau khi đăng nhập SISAP, anh chị chọn Xin nghỉ.
 2. Nhấn vào đây chọn tháng để xem thống kê các buổi học, các đơn xin nghỉ đã nộp trong khoảng thời gian đó.
 3. Ứng dụng đã thống kê tổng số buổi đi học trong tháng của trẻ, số buổi trẻ đã nghỉ như sau:

   • Những ngày hiển thị màu xanh là những ngày chưa đi học
   • Những ngày hiển thị màu đen là những ngày đã đi học
   • Những ngày hiển thị màu hồng là những ngày đã xin nghỉ của trẻ.
 4. Ngoài ra, anh chị có thể theo dõi danh sách các đơn xin nghỉ của con kèm trạng thái đơn:
  • Đã phê duyệt: Giáo viên đã phê duyệt đơn, con được tính là nghỉ học có phép.
  • Không phê duyệt: Giáo viên không phê duyệt đơn kèm lý do chú thích.
  • Chờ phê duyệt: Đơn xin nghỉ đã được gửi

4. Với những đơn xin nghỉ có ngày xin nghỉ lớn hơn ngày hiện tại và Giáo viên chưa duyệt thì anh chị có thể thực hiện Sửa hoặc Xóa như sau:

  • Chỉnh sửa đơn: Chạm vào đơn xin nghỉ, điều chỉnh thông tin và nhấn Lưu chỉnh sửa. Ứng dụng tự động gửi lại đơn đã chỉnh sửa cho giáo viên phê duyệt.
  • Xóa đơn: Chạm vào đơn xin nghỉ cần xóa, nhấn biểu tượng thùng rác. Xác nhận Xóa.
Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ