[Mầm non] Nhật ký lớp

Mục đích: Vào đầu học kì II/cuối năm học, phụ huynh có thể theo dõi nhật ký, nhìn lại một học kỳ/năm học của cả lớp con đang theo học.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Đăng nhập vào SISAP Phụ huynh, tại Thông tin con, chọn Nhật ký lớp.
  2. Nhìn lại năm học/ học kì vừa qua của cả lớp.
  3. Hoàn thành chương trình học: Tỷ lệ hoàn thành, lên lớp của học sinh trong lớp.
  4. Chiều cao: Bảng xếp hạng 3 bé cao nhất lớp.
  5. Phiếu bé ngoan: Bảng xếp hạng 3 bé được nhận nhiều phiếu bé ngoan nhất.
  6. Ong vàng: Vinh danh bé đi học đầy đủ nhất.
  7. Bài đăng được tương tác nhiều nhất/yêu thích nhất: Nhìn lại bài đăng được tương tác/ yêu thích nhất.
  8. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới
Cập nhật 10/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ