Muốn xem thông tin các khoản thu của con tại trường thì làm thế nào?

Sau khi đăng nhập ứng dụng SISAP chạm vào ảnh đại diện trên thanh Menu để chuyển đến trang Thông tin con.

Trên màn hình Thông tin con của ứng dụng anh/chị có thể theo dõi nhanh thông tin về các khoản thu tiền học tại trường của con và thanh toán tiền học cho con ngay trên ứng dụng SISAP.

Xem thông tin về các khoản thu tiền học

  1. Chạm vào Tiền học hoặc Chi tiết để xem chị tiết các khoản phải nộp
  2. Khi nhà trường chưa có khoản thu tiền học nào thì chương trình hiển thị:
  3. Sau khi nhà trường thực hiện lập đợt thu và thông báo đến cho phụ huynh thì anh/chị nhận được thông báo về các khoản thu phải nộp cho con.
  4. Nếu các khoản thu đã được nộp thì chương trình sẽ đánh dấu Đã nộp và cho phép phụ huynh xem hóa đơn điện tử (Nếu trường của con có áp dụng Hóa đơn điện tử)

Thanh toán tiền học cho con

Xem hướng dẫn thanh toán tiền học cho con qua ứng dụng SISAP tại đây

Cập nhật 23/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ