[THCS/THPT] Nhật ký lớp

Mục đích: Vào đầu học kì II/cuối năm học, phụ huynh có thể theo dõi nhật ký, nhìn lại một học kỳ/năm học của cả lớp con đang theo học.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Đăng nhập vào SISAP Phụ huynh, tại Thông tin con, chọn Nhật ký lớp.
  2. Nhìn lại năm học/ học kì vừa qua của cả lớp.
  3. Theo dõi tỷ lệ % học sinh đã đạt Danh hiệu: Học sinh Xuất sắc; Giỏi; Tiên tiến;…
  4. Theo dõi Kết quả học tập của học sinh trong lớp hoặc kết quả Xét tốt nghiệp đối với lớp 9; 12.
  5. Học sinh của lớp được nhận khen thưởng cấp trường.
  6. Thống kê top 3 học sinh có điểm trung bình các môn cao nhất lớp và học sinh đạt điểm trung bình cao nhất từng môn.
  7. Bài đăng được tương tác nhiều nhất/yêu thích nhất: Nhìn lại bài đăng được tương tác/ yêu thích nhất.
  8. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới.
Cập nhật 11/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ