Phụ huynh xem thời khóa biểu và nhận xét hàng ngày của con

Mục đích: Giúp phụ huynh xem lịch học trong ngày của con cũng như nhận xét hàng ngày của giáo viên (nếu có).

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Thông tin con, chọn Lịch học để theo dõi thời khóa biểu của con trong tuần.
  2. Màn hình hiển thị lịch học của con theo tuần, anh/chị chọn ngày để xem thời khóa biểu tương ứng của ngày đó.
  3. Tại đây, phụ huynh cũng có thể theo dõi nhận xét của giáo viên cho con trong ngày.
Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ