Phụ huynh gửi lời nhắn nhờ giáo viên lưu ý trẻ trong quá trình chăm sóc

Mục đích: Giúp phụ huynh gửi lời nhắn nhờ giáo viên quan tâm hơn đến trẻ hoặc có những lưu ý trong quá trình chăm sóc trẻ.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại Thông tin con, vào Lời nhắn.
  2. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để Thêm lời nhắn gửi giáo viên.
  3. Nhập thời gian muốn gửi nội dung lưu ý đến giáo viên, kèm nội dung và đính kèm ảnh (nếu cần).
  4. Nhấn Gửi để gửi lời nhắn đến giáo viên. Sau khi gửi lời nhắn thành công sẽ chuyển sang trạng thái Chờ xác nhận trong danh sách.
  5. Trường hợp giáo viên chưa xác nhận lời nhắn và phụ huynh muốn thay đổi thông tin, anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn Chỉnh sửa/Xóa lời nhắn.
  6. Sau khi giáo viên nhận và xác nhận lời nhắn sẽ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận kèm tên giáo viên xác nhận.
Cập nhật 16/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ