[Tiểu học] Nhật ký Học sinh

Mục đích: Vào đầu học kì II/cuối năm học, phụ huynh có thể theo dõi nhật ký, nhìn lại một học kỳ/năm học của con mình.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Đăng nhập vào SISAP Phụ huynh, tại Thông tin con, chọn Nhật ký HS.
  2. Tại đây, phụ huynh có thể nhìn lại lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con.
  3. Đánh giá kết quả giáo dục: Thông báo con đã hoàn thành/chưa hoàn thành chương trình học.
  4. Môn học có điểm kiểm tra cuối kì cao nhất.
  5. Trường hợp cuối năm học, ứng dụng hiển thị cả môn học tiến bộ nhất. Căn cứ vào việc so sánh điểm thi cuối HKI và HKII của môn học đó.
  6. Theo dõi tình hình chuyên cần, thống kê buổi đi học/nghỉ học của con trong học kỳ/năm học vừa qua.
  7. Theo dõi chiều cao hiện tại của con, tăng so với đầu năm và biểu đồ chiều cao các bạn trong lớp.
  8. Theo dõi cân nặng hiện tại của con, tăng so với đầu năm và biểu đồ cân nặng các bạn trong lớp.
  9. Nhìn lại những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ của con trong năm học vừa qua.
  10. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới.
Cập nhật 10/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ