Làm sao để phụ huynh theo dõi bài tập của con?

  1. Ngay sau khi giáo viên gửi bài tập cho học sinh, ngay lập tức trên ứng dụng SISAP sẽ hiển thị thông báo bài tập để phụ huynh theo dõi và nhắc nhở con làm và nộp bài.
    Hoặc phụ huynh chuyển tới màn hình Thông tin con, chạm Bài tập để theo dõi các bài tập của con.
  2. Tại đây anh/chị theo dõi được thông tin của bài tập và các tài liệu đính kèm mà giáo viên gửi.
  3. Nhấn
Cập nhật 03/02/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ