Làm thế nào để phụ huynh tra cứu kết quả tuyển sinh của con trên SISAP?

Mục đích: Giúp phụ huynh dễ dàng tra cứu để nắm bắt trạng thái hồ sơ tuyển sinh của con ngay trên ứng dụng SISAP Phụ huynh.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Tiện ích, chọn Tra cứu hồ sơ tuyển sinh để tra cứu tình trạng hồ sơ tuyển sinh của con.
 2. Anh/chị nhập số điện thoại anh/chị khai báo tại mục Thông tin liên hệ trong hồ sơ tuyển sinh của con và ngày tháng năm sinh của con. Nhấn Tra cứu.

  Lưu ý: Phụ huynh có thể sử dụng số điện thoại đã nhập khi khai báo Thông tin liên lạc trên hồ sơ tuyển sinh trực tuyến của con.
 3. Ứng dụng trả ra hồ sơ của con kèm trạng thái hồ sơ tương ứng hiển thị thông tin hồ sơ:
  • Chờ tiếp nhận: Hồ sơ đã được nộp cho nhà trường, đang chờ hội đồng tuyển sinh sơ loại, kiểm tra thông tin, giấy tờ.
  • Cần bổ sung: Hồ sơ cần cập nhật lại, phụ huynh bổ sung giấy tờ còn thiếu theo phản hồi của nhà trường sau khi sơ loại.
  • Chờ xét tuyển: Hồ sơ qua vòng sơ loại, đầy đủ giấy tờ, thông tin hợp lệm đang chờ hội đồng tuyển sinh xét tuyển.
  • Trúng tuyển: Hồ sơ sau khi xét tuyển đã đạt tiêu chí của nhà trường, được nhập học tại trường.
  • Không trúng tuyển: Hồ sơ sau khi xét tuyển không đạt tiêu chí, không đủ điều kiện theo học tại trường.
   Lưu ý: Khi hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/Chờ bổ sung, phụ huynh có thể bổ sung/chỉnh sửa hồ sơ nếu muốn)
 4. Để xem chi tiết và chỉnh sửa hồ sơ học sinh nếu hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận/Cần bổ sung, anh/chị nhấn chọn vào hồ sơ. Ứng dụng tự động điều hướng sang Cổng tuyển sinh, chọn Đăng nhập để chỉnh sửa.
 5. Nhập số điện thoại và mật khẩu tài khoản đã tạo tại bước nộp hồ sơ tuyển sinh. Nhấn Đăng nhập.
 6. Hệ thống lấy lên danh sách hồ sơ đã nộp, chọn hồ sơ và tiến hành Chỉnh sửa.

Cập nhật 03/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ