[Tiểu học] Nhật ký lớp

Mục đích: Vào đầu học kì II/cuối năm học, phụ huynh có thể theo dõi nhật ký, nhìn lại một học kỳ/năm học của cả lớp con đang theo học.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Đăng nhập vào SISAP Phụ huynh, tại Thông tin con, chọn Nhật ký lớp.
  2. Nhìn lại năm học/ học kì vừa qua của cả lớp.
  3. Đối với Lớp 1-2-3: Hiển thị Đánh giá kết quả giáo dục, tỷ lệ % học sinh trong lớp Hoàn thành xuất sắc/Hoàn thành tốt/Hoàn thành/Chưa hoàn thành chương trình học.
  4. Đối với Lớp 4-5: Hiển thị tỷ lệ Hoàn thành chương trình học Tiểu học.
  5. Học sinh của lớp được nhận khen thưởng cấp trường.
  6. Kết quả học tập từng môn: Tỷ lệ % điểm thi cuối HK đạt điểm giỏi (Điểm 9;10)
  7. Chiều cao: Bảng xếp hạng 3 học sinh cao nhất lớp.
  8. Chuyên cần: Thống kê tỷ lệ % học sinh đi học đầy đủ, nghỉ học có phép/không phép của lớp trong học kỳ/năm học vừa qua.
  9. Bài đăng được tương tác nhiều nhất/yêu thích nhất: Nhìn lại bài đăng được tương tác/ yêu thích nhất.
  10. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới.

 

Cập nhật 10/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ