1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Sổ liên lạc điện tử
 6. Xem bảng tin
 7. Cấp Tiểu học
 8. [Tiểu học ] Phụ huynh theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của con tại trường

[Tiểu học ] Phụ huynh theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của con tại trường

Mục đích: Giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của con tại trưởng.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Thông tin con, chọn Học tập.
 2. Để xem nhận xét ngày của giáo viên về con, phụ huynh theo dõi tại mục Nhận xét. Danh sách nhận xét hiển thị tương ứng với ngày giáo viên gửi nhận xét.
 3. Để theo dõi kết quả định kì của con, vào mục Kết quả học tập:
  • Chọn thời gian cần theo dõi kết quả đánh giá, học tập: Giữa Kỳ I; Học kỳ I; Giữa kỳ II; Cả năm. 
  • Ứng dụng hiển thị đánh giá kết quả học tập của con từ nhà trường, nhấn chọn để xem điểm số, nhận xét chi tiết từng con.
 4. Đặc biệt, vào cuối học kỳ I/cuối năm học, ứng dụng tự động tổng kết, so sánh kết quả học tập để phụ huynh dễ dàng nắm bắt Tổng quan kết quả học tập của con.
  • Vào cuối HKI: Phụ huynh có thể theo dõi biểu đồ so sánh điểm kiểm tra cuối kỳ từng môn và thống kê những môn học đạt điểm cao nhất.
  • Vào cuối năm học: Phụ huynh có thể xem được danh hiệu con đạt được; tổng kết điểm kiểm tra cuối HKII; so sánh điểm kiểm tra cuối HKII với cuối năm học và môn học có kết quả tiến bộ nhất.
  • Ngoài ra, phụ huynh có thể theo dõi tình hình chuyên cần của con trong kỳ học.
Cập nhật 11/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ