1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Sổ liên lạc điện tử
 6. Xem bảng tin
 7. Cấp Tiểu học
 8. Phụ huynh muốn biết tình hình về học tập, rèn luyện của con thì theo dõi thế nào?

Phụ huynh muốn biết tình hình về học tập, rèn luyện của con thì theo dõi thế nào?

Sau khi giáo viên thực hiện Đánh giá, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện, phụ huynh có thể xem chi tiết tổng kết các môn học của con tại trường.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP., chọn tên con cần xem kết quả học tập. Chọn Kết quả học tập.
 2. Màn hình hiển thị thông tin về kết quả học tập của học sinh Giữa kì I, Kì I, Giữa kì II, Cả năm  khen thưởng, kỷ luật (nếu có)
  Chọn từng kỳ để có thể xem chi tiết từng thông tin kết quả học tập của kì đó.
 3. Tại đây phụ huynh có thể theo dõi thông tin về môn học, hoạt động giáo dục, năng lực cũng như phẩm chất của học sinh.
 4. Chạm vào môn học nào ứng dụng sẽ hiển thị kết quả đánh giá chi tiết, tình hình chuyên cần, môn học đó của học sinh.

Lưu ý: Đối với những môn học khi chưa có đánh giá của giáo viên thì hiển thị dưới dạng không có sao nào, Chưa hoàn thành hiển thị dưới dạng 1 sao, Hoàn thành là 2 sao và Hoàn thành tốt là 3 sao.

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ