[THCS/THPT] Nhật ký Học sinh

Mục đích: Vào đầu học kì II/cuối năm học, phụ huynh có thể theo dõi nhật ký, nhìn lại một học kỳ/năm học của con mình.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Đăng nhập vào SISAP Phụ huynh, tại Thông tin con, chọn Nhật ký HS.
 2. Tại đây, phụ huynh có thể nhìn lại lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con.
 3. Tổng kết: Tổng kết kết quả học tập/hạnh kiểm của con trong học kì/năm học vừa qua.
 4. Ngôi sao sáng: Hiển thị danh hiệu khen thưởng con đã đạt được.
 5. Điểm trung bình: Thống kê điểm trung bình các môn học theo từng kì.
 6. Điểm trung bình môn: Biểu đồ so sánh và thống kê chi tiết điểm trung bình từng môn.
 7. Môn học tiến bộ nhất: Môn học có điểm trung bình tăng so với kỳ trước.
 8. Môn học có điểm cao nhất: Trung bình môn cao nhất trong kì giúp phụ huynh nắm bắt thế mạnh của con.
 9. Theo dõi chiều cao, cân nặng hiện tại của con, tăng so với đầu năm và biểu đồ chiều cao các bạn trong lớp.
 10. Nhìn lại những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ của con trong năm học vừa qua.
 11. Lời nhắn gửi trước khi bắt đầu năm học mới.
Cập nhật 11/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ