Phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe, thông tin y tế của con như thế nào?

  1. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng SISAP, chọn Sức khỏe.
  2. Ứng dụng tự động lấy lên thông tin về các đợt khám sức khỏe, sự cố y tế của con tại trường.
Cập nhật 21/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ