Phụ huynh theo dõi sổ sức khỏe, tăng trưởng của con tại trường

Mục đích: Giúp Phụ huynh theo dõi số đo của trẻ, biểu đồ tăng trưởng cũng như kết quả khám định kỳ, hồ sơ sức khỏe của trẻ tại trường.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Tại Thông tin con, vào Sức khỏe.
  2. Tại đây, Phụ huynh có thể theo dõi thông tin số đo chiều cao, cân nặng của trẻ tại trường.
  3. Để lưu ý cho giáo viên vấn đề liên quan đến sức khỏe của trẻ, chọn Thêm. Nhập lưu ý và xác nhận Thêm.
  4. Ngoài ra, anh/chị có thể theo dõi biểu đồ tăng trưởng và số sức khỏe của con như sau:

Biểu đồ tăng trưởng

  1. Chọn Tăng trưởng, ứng dụng thống kê tình hình sức khỏe, tình hình sức khỏe của trẻ dưới biểu đồ trực quan, sinh động để phụ huynh dễ theo dõi.
  2. Ngoài ra, phụ huynh có thể tự nhập kết quả cân đô ngoài đợt do nhà trường tổ chức để dễ theo dõi và so sánh tình trạng sức khỏe của con.

Khám định kỳ

Phụ huynh có thể theo dõi kết quả khám sức khỏe định kỳ của con tại trường tại mục Khám định kỳ.

Hồ sơ sức khỏe

Nhà trưởng ghi nhận sự cố y tế, theo dõi bệnh,… của con tại trường.

Cập nhật 14/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ