Đối soát giao dịch thanh toán

Mục đích: Vào những đợt cao điểm nhiều giao dịch thu tiền học từ phụ huynh diễn ra cùng lúc dẫn đến ngân hàng chậm trễ gửi thông báo về nhà trường. Lúc này kế toán có thể đối soát giao dịch thanh toán để nhanh chóng xác nhận thu tiền

Các bước thực hiện:

  1. Vào Quản lý thu\Đối soát giao dịch thanh toán hoặc vào Hệ thống\Tiện ích\Đối soát giao dịch thanh toán.
  2. Tại đây phần mềm lấy lên thông tin các giao dịch của phụ huynh thanh toán qua SISAP và cổng thanh toán như: thông tin học sinh, đợt thu,thời điểm nộp, ngày giao dịch kèm trạng thái giao dịch.
  3. Trường hợp phụ huynh đã hoàn tất thanh toán nhưng chưa được nhà trường xác nhận thu tiền, giao dịch ở trạng thái Chờ đối soát:
    • Kế toán chọn Xem hình ảnh để xem hình ảnh giao dịch thanh toán gửi từ phụ huynh.
    • Nếu hình ảnh giao dịch gửi từ phụ huynh hợp lệ, kế toán kiểm tra số tiền thực nhận đã về tài khoản nhà trường và chọn Xác nhận thanh toán.
    • Nếu hình ảnh giao dịch thanh toán của phụ huynh không hợp lệ, anh/chị chọn Không xác nhận thanh toán và cung cấp lý do không xác nhận thanh toán để phản hồi lại phụ huynh.
Cập nhật 20/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ