Nhật ký truy cập

Mục đích: Giúp tra cứu lịch sử truy cập để nắm bắt các thao tác trên phần mềm thay đổi bởi người dùng nào.

Hướng dẫn thực hiện: 

  1. Anh/chị vào Hệ thống\Tiện ích\Nhật ký truy cập.
  2. Tại đây màn hình hiển thị danh sách lịch sử thao tác trên phần mềm. Anh/chị có thể thiết lập bộ lọc bên trái để lọc nhanh lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến người dùng cụ thể tại khoảng thời gian mong muốn.
    • Người dùng: Chọn tên tài khoản đăng nhập phát sinh các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
    • Hành động: Hiển thị các thao tác làm thay đổi dữ liệu (Đánh lại số chứng từ; Đánh trước số chứng từ; Hủy thu tiền; Hủy thu tiền theo lớp; Hủy ghi nhận hoàn trả; Hủy ghi nhận thất thu; Sửa; Thêm; Xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng; Xóa; Xóa đợt thu; Thiết lập định dạng số; Đối soát sổ phụ ngân hàng)
    • Chọn nhanh Thời gian: Thời gian phát sinh thao tác làm thay đổi dữ liệu.
Cập nhật 19/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ