1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Một số thiết lập khác
  4. Tiện ích
  5. Khi sử dụng phần mềm EMIS, kế toán muốn có các hướng dẫn trực quan ngay khi gặp vướng mắc khi sử dụng phần mềm

Khi sử dụng phần mềm EMIS, kế toán muốn có các hướng dẫn trực quan ngay khi gặp vướng mắc khi sử dụng phần mềm

Từ phiên bản R129: Cho phép kế toán nhanh chóng tra cứu hướng dẫn sử dụng trên phần mềm

  1. Khi vào thao tác trên các màn hình, nhấn vào Hướng dẫn để xem hướng dẫn chi tiết của nghiệp vụ cần thao tác
  2. Ngoài ra, anh/chị nhấn video hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản đã đăng nhập vào EMIS để xem video
  3. Hoặc truy cập vào Cộng đồng hỗ trợ trên Facebook để được MISA hỗ trợ tốt nhất
Cập nhật 21/03/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ