1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R140 – Ngày phát hành 10/08/2022

Tính năng mới R140 – Ngày phát hành 10/08/2022

I. Phân hệ Khoản thu

1. Đối tác/ Ngân hàng mong muốn có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng luồng Gửi/Duyệt yêu cầu thiết lập thanh toán

Trước đây:

 • MISA phát triển công cụ giúp Ngân hàng/Đối tác thanh toán chủ động gửi thông tin yêu cầu thiết lập thanh toán không dùng tiền mặt cho Nhà trường nhanh chóng, dễ dàng.
 • Tuy nhiên chưa cho phép xóa/hủy yêu cầu thiết lập thanh toán

Từ phiên bản R140: 

 • Ngân hàng có thể hủy yêu cầu thiết lập thanh toán khi yêu cầu chưa được duyệt.
 • Chỉnh sửa text để đối tác có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng công cụ.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán mong muốn nội dung thu trên hóa đơn điện tử thể hiện rõ thu tháng nào cho Phụ huynh dễ hiểu

Trước đây:

Kế toán nếu muốn sửa nội dung thu trên hóa đơn điện tử phải sang phần mềm SME, nhập tay nội dung thu cho từng học sinh để phát hành, gây mất thời gian.

Từ phiên bản R140:

 • Nội dung thu trên hóa đơn điện tử thể hiện rõ thu tháng nào, khoản nào cho Phụ huynh dễ hiểu.
 • Anh/chị thiết lập tại mục Hệ thống\Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Kế toán mong muốn khi Phụ huynh nhận thông báo đóng tiền học có thể theo dõi được chi tiết số tiền học phải đóng của con như đăng ký, số tiền tồn/ số dư sử dụng, số tiền còn phải đóng để đỡ mất thời gian kế toán giải thích

Trước đây:

 • Sau khi kế toán lập đợt thu sẽ gửi thông báo thu tiền cho phụ huynh qua ứng dụng SISAP có thông tin số tiền nộp, thời gian nộp, các khoản thu cần nộp.
 • Trường hợp tháng đó học sinh sử dụng số dư, chỉ hiển thị số tiền còn phải nộp sau khi trừ số dư, không diễn giải ra dẫn đến phụ huynh thắc mắc.
 • Trường hợp học sinh có sử dụng buổi tồn thì hiển thị dấu chấm than tại khoản thu đó tuy nhiên không biết để ấn vào xem.

Từ phiên bản R140: 

 • Khi phụ huynh nhận thông báo thu tiền học có thể theo dõi được chi tiết số tiền cần đóng cho con: tổng số tiền cần nộp, sử dụng tiền tồn bao nhiêu, còn phải nộp bao nhiêu,…
 • Bổ sung các thông tin cần hiển thị trên thông báo thu tiền, chứng từ thu tiền: Những khoản thu đăng ký; Tổng số tồn; Tồn sd; Mua mới; Tồn sau sd.
 • Thông báo, chứng từ gửi đến phụ huynh thể hiện chi tiết nội dung thu giúp kế toán không mất thời gian giải thích thêm.
 • Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Ngoài ra, phần mềm bổ sung thông tin chi tiết nội dung thu hiển thị khi phụ huynh thanh toán tiền học cho con trên Cổng thanh toán.

II. Phân hệ Học sinh

1. Cập nhật các môn học sinh được miễn giảm theo Chương trình giáo dục phổ thông 2022 – 2023

Trước đây: Tên các môn học theo chương trình cũ có thay đổi và một số môn học được gộp vào.

Từ phiên bản R140: 

Trên màn hình Hồ sơ\Miễn giảm môn học: Khi Ghi nhận miễn giảm cho học sinh tại ô Môn đăng ký miễn giảm hiển thị thêm các môn học:

 • Giáo dục thể chất
 • Nghệ thuật
 • Mĩ thuật (NT)
 • Âm nhạc (NT)

2. Nhà trường mong muốn file nhập khẩu cập nhật có thể tách ra nhiều file riêng lẻ theo từng lớp để gửi cho giáo viên phụ trách lớp đó

Trước đây:

 • Khi Nhà trường sử dụng tính năng Nhập khẩu cập nhật để cập nhật hồ sơ học sinh, những thông tin được đánh dấu * như Họ tên không chỉnh sửa được gây mất thời gian cho cán bộ tin học.
 • Khi tải file mẫu nhập khẩu, xuất khẩu mỗi lớp 1 sheet, giáo viên không biết tìm sheet lớp mình ở đây dễ gây nhầm lẫn.

Từ phiên bản R140:

Khi chọn Nhập khẩu tại mục Hồ sơ\Hồ sơ học sinh:

 • Khi Tải tệp mẫu, bổ sung hình thức tệp mẫu Mỗi lớp 1 file excel.
 • Cho phép tích chọn các trường thông tin cần cập nhật trước khi tải về tệp mẫu.
 • Cho phép sửa thông tin Họ và tên trên file mẫu nhập khẩu, khi sửa tên vẫn cập nhật thông tin mới vào phần mềm.
 • Xem hướng dẫn chi tiết với cấp Mầm non; cấp Tiểu học và THCS/THPT.
Cập nhật 10/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ