1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới SISAP R75 – Ngày phát hành 18/05/2023

Tính năng mới SISAP R75 – Ngày phát hành 18/05/2023

I. SISAP Giáo viên

1. Hiệu trường mong muốn nắm bắt được lý do nghỉ của học sinh các lớp để có biện pháp xử lý kịp thời thông báo đến phụ huynh

Trước đây:

 • Hiện tại nhà trường quản lý danh sách học sinh nghỉ trên Google sheet, giáo viên phụ trách sau khi điểm danh sẽ ghi chú lý do học sinh nghỉ. Sau đó tổng hợp lại vào Google sheet cả lý do nghỉ của học sinh đã được học sinh khai báo trên SISAP để Ban Giám hiệu theo dõi và nắm được tình hình nghỉ của học sinh.
 • Trên ứng dụng SISAP Giáo viên, tại mục Điểm danh theo ngày chưa có phần để nhập lý do học sinh vắng mặt.
 • Trên EMIS Học sinh\Báo cáo\Thống kê kết quả điểm danh\In chi tiết theo học sinh: Chưa có phần nhập lý do học sinh vắng mặt.
 • Hàng ngày, giáo viên mất thời gian ghi lại lý do nghỉ của từng học sinh rồi tổng hợp, cập trên file Google sheet của trường sau khi điểm danh đầu giờ sáng. Hiệu trưởng mất thời gian chờ giáo viên cập nhật danh sách/lý do học sinh nghỉ.

Từ phiên bản SISAP R75:

 • Hiệu trường mong muốn nắm bắt được lý do nghỉ của học sinh các lớp để có biện pháp xử lý kịp thời thông báo đến phụ huynh.
 • Trên ứng dụng SISAP Giáo viên, tại mục Điểm danh, khi chọn Có phép/Không phép: Hiển thị form điền Lý do nghỉ.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Trên ứng dụng SISAP Phụ huynh:
  • Bổ sung lý do trên thông báo Nghỉ học có phép, không phép đến phụ huynh khi giáo viên chọn gửi thông báo đến tất cả phụ huynh.
  • Tại Điểm danh\Đơn xin nghỉ: Bổ sung gợi ý nhập lý do nghỉ khi nhập đơn xin nghỉ.
   (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
 • Trên EMIS Học sinh, tại Học tập rèn luyện\Điểm  danh\Điểm danh theo ngày: bổ sung cột Lý do nghỉ.
  (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

2. Tại cấp THCS/ THPT, Giáo viên mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp mình phụ trách/con mình theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp

Trước đây:

 • Cuối học kỳ/năm học, GVCN tổ chức tổng kết lớp nhằm tổng kết những hoạt động và ôn lại những kỳ niệm của lớp trong năm học qua.
 • GVCN mất thời gian tổng hợp các hình ảnh, video, sự kiện mà lớp đã tham gia tại nhiều mục khác nhau trên phần mềm.

Từ phiên bản SISAP R75:

 • Tại cấp THCS/THPT, Giáo viên mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp mình phụ trách theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp.
 • Bổ sung mục Nhật ký lớp.
 • Giáo viên có thể nhìn lại các thông tin: Kết quả học tập; Danh hiệu học sinh đạt được; Học sinh đạt điểm trung bình cao nhất;…
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. SISAP Phụ huynh

1. Tại cấp THCS/THPT, Phụ huynh muốn so sánh được kết quả học tập và sự tiến bộ trong các môn học của con để đánh giá sát học lực từng môn của con và có sự động viên hoặc hỗ trợ con phù hợp

Trước đây:

 • Cuối kỳ/năm học, Phụ huynh đánh giá kết quả học tập từng môn của con để sát sao với con hơn hoặc khích lệ, khen ngợi kịp thời
 • Hiện nay phụ huynh có thể xem được kết quả học tập từng môn của con. Tuy nhiên phải mất thời gian tự tổng hợp kết quả từng môn để so sánh sự chênh lệch giữa các kì để nắm bắt được môn con học tốt nhất, yếu nhất.

Từ phiên bản SISAP R75:

 • Tại cấp THCS/THPT, Phụ huynh muốn so sánh được kết quả học tập và sự tiến bộ trong các môn học của con để đánh giá sát học lực từng môn của con và có sự động viên hoặc hỗ trợ con phù hợp.
 • Tại Thông tin con\Học tập:
  • So sánh kết quả học tập từng môn.
  • Lấy lên các môn có điểm trung bình cao nhất.
  • Biểu đồ so sánh sự tiến bộ điểm trung bình của con trong học kì I và học kỳ II.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Tại cấp THCS/ THPT Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp mình phụ trách/con mình theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp

Trước đây:

 • Cuối kỳ/cuối năm học, phụ huynh muốn xem lại những hình ảnh về lớp con mình theo học. Trong có có hình ảnh về con cùng bạn bè để thấy được sự gắn kết giữa con và bạn bè cùng thầy cô.
 • Khi lên lớp, Phụ huynh muốn cùng con nhìn lại những kỷ niệm đẹp đã qua.
 • Hiện phụ huynh đang mất thời gian tổng hợp các hình ảnh, video, sự kiện mà lớp đã tham gia tại nhiều tính năng khác nhau trên phần mềm.

Từ phiên bản R75 SISAP:

 • Tại cấp THCS/THPT, Phụ huynh có thể xem lại những hình ảnh, sự kiện của lớp con mình theo học trong năm học đã qua để nhớ lại những ký ức đẹp về tập thể lớp.
 • Bổ sung mục Nhật ký lớp.
 • Phụ huynh có thể nhìn lại các thông tin: Kết quả học tập; Danh hiệu học sinh đạt được; Học sinh đạt điểm trung bình cao nhất;… của lớp con.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Tại cấp THCS/ THPT, Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con

Trước đây:

 • Cuối học kỳ/cuối năm học, phụ huynh muốn xem lại về tình hình nề nếp, kết quả học tập, hình ảnh, hoạt động con tham gia tại trường trong thời gian vừa qua.
 • Hiện phụ huynh mất thời gian tìm kiếm, tổng hợp riêng những thông tin, hình ảnh đó tại nhiều nguồn khác nhau trên phần mềm.

Từ phiên bản SISAP R75:

 • Tại cấp THCS/THPT, Phụ huynh mong muốn xem lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con.
 • Tại Thông tin con, bổ sung mục Nhật ký học sinh.
 • Phụ huynh có thể nhìn lại lại những hình ảnh, kết quả học tập, hoạt động,… của con mình trong năm học đã qua để lưu lại những kỷ niệm đẹp và nhìn thấy được sự trưởng thành của con.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 19/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ