1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Sổ liên lạc điện tử
 6. Xem bảng tin
 7. Cấp THCS/THPT
 8. [THCS/THPT] Phụ huynh theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của con tại trường

[THCS/THPT] Phụ huynh theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của con tại trường

Mục đích: Giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của con tại trưởng.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Thông tin con, chọn Học tập.
 2. Phụ huynh có thể theo dõi đánh giá, kết quả học tập của con theo từng kì học. Chọn từng kì học (Học kỳ I; Học kỳ II; Tổng kết cả năm).
 3. Để xem kết quả học tập vào nhận xét chi tiết từng môn, phụ huynh nhấn chọn vào từng môn học tương ứng.
 4. Vào cuối mỗi học kỳ, phụ huynh có thể theo dõi Tổng quan kết quả học tập của con trong kì/năm học vừa qua.

  • So sánh điểm trung bình các môn, thống kê những môn học điểm cao nhất.
  • Cuối năm học, phụ huynh có thể so sánh kết quả học tập giữa 2 kì để thấy được tiến bộ của con.
Cập nhật 11/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ