Giáo viên muốn thực hiện điểm danh cho học sinh thì làm thế nào?

Điểm danh

Giáo viên muốn thực hiện điểm danh cho học sinh vui lòng thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập ứng dụng SISAP Giáo viên trên điện thoại, chọn Điểm danh.
 2. Màn hình hiển thị danh sách lớp cùng thời gian điểm danh, nhấn vào học sinh muốn thực hiện điểm danh.
 3. Giáo viên tích chọn tình hình điểm danh học sinh: Đi học; Vào muộn (Đối với cấp Tiểu học trở lên); nghỉ Có phép hoặc nghỉ Không phép.
 4. Với học sinh nghỉ học có phép, giáo viên có thể nhập nhanh lý do nghỉ để báo cáo lên Ban Giám hiệu nhà trường, nhấn Lưu.
 5. Ứng dụng tự động thống kê sĩ số lớp, số học sinh nghỉ học có phép và số học sinh nghỉ học không phép trong ngày.
 6. Giáo viên có thể điểm danh nhanh cho cả lớp bằng cách tích chọn tất cả.

Lưu ý:

 • Những ngày có chấm màu đỏ tương ứng với ngày nghỉ lễ và anh/chị không thể thực hiện điểm danh cho những ngày này.
 • Giáo viên có thể thực hiện tìm kiếm nhanh học sinh bằng cách nhấn nhập tên học sinh trên thanh tìm kiếm.

Phê duyệt đơn xin nghỉ

Giáo viên muốn xem và duyệt đơn xin nghỉ học cho con của phụ huynh vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tại mục điểm danh, giáo viên nhấn chọn vào biểu tượng thư tại góc phải màn hình. Giáo viên có thể theo dõi danh sách đơn xin nghỉ học của học sinh, bao gồm: Tên học sinh, thời gian phụ huynh tạo đơn, thời gian nghỉ, lý do xin nghỉ.
 2. Thầy cô xem và thực hiện duyệt đơn xin nghỉ phụ huynh tạo bằng cách chọn:
 • Biểu tượng tích xanh: chấp nhận những đơn xin nghỉ đúng quy định Nhà trường.
 • Biểu tượng dấu x đỏ: từ chối đơn xin nghỉ nghỉ không đúng quy định (Ví dụ: Học sinh nghỉ học rồi phụ huynh mới làm đơn xin nghỉ phép bù,….

3. Trường hợp giáo viên từ chối đơn xin nghỉ của học sinh, thầy cô vui lòng chọn lý do không phê duyệt đơn.

Cập nhật 16/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ