1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Giáo viên
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
  6. Cấp mầm non
  7. Giáo viên muốn xem thông tin thực đơn ngày của học sinh thì làm thế nào?

Giáo viên muốn xem thông tin thực đơn ngày của học sinh thì làm thế nào?

Khi giáo viên muốn xem thông tin thực đơn ngày của học sinh thì anh/chị thực hiện như sau:

  1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
  2. Tại đây ứng dụng đã lấy lên thông tin thực đơn ngày của học sinh
  3. Vuốt sang trái hoặc phải để xem thông tin thực đơn của các ngày trước hoặc sau đó.
Cập nhật 28/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ