1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Giáo viên
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
  6. Cấp mầm non
  7. Giáo viên muốn xem thông tin thực đơn ngày của học sinh thì làm thế nào?

Giáo viên muốn xem thông tin thực đơn ngày của học sinh thì làm thế nào?

Mục đích: Giúp Giáo viên phụ trách lớp quản lý thông tin thực đơn hàng ngày của trẻ.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, anh/chị có thể theo dõi thông tin Thực đơn ngày hôm nay.
  2. Chọn Chi tiết để xem thực đơn ngày hiện tại và những những ngày khác bằng cách chọn trên lịch.
  3. Để thêm hình ảnh món ăn tương ứng từng bữa gửi phụ huynh học sinh, chọn vào biểu tượng “máy ảnh”, chọn Đổi ảnh món ăn. Chọn chụp từ máy ảnh hoặc thêm ảnh có sẵn từ Thư viện ảnh.
  4. Để xem chi tiết hình ảnh món ăn, nhấn vào biểu tượng “máy ảnh” tại bữa ăn, chọn Xem ảnh món ăn.
Cập nhật 26/10/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ