1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Giáo viên
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 6. Cấp mầm non
 7. Giáo viên muốn thực hiện nhận xét học sinh hàng ngày thì làm thế nào?

Giáo viên muốn thực hiện nhận xét học sinh hàng ngày thì làm thế nào?

Giáo viên có thể nhập nhận xét cho học sinh trong lớp ngay trên ứng dụng SISAP có thể thực hiện như sau:

Nhập nhận xét cho từng học sinh

 1. Sau khi đăng nhập, chọn Nhận xét. Tại đây, ứng dụng đã lấy lên danh sách các học sinh trong lớp.
 2. Chọn ngày và học sinh cần nhận xét.
 3. Nhập nhận xét ngày cho học sinh vào ô tương ứng. Ứng dụng gợi ý danh sách nhận xét để giáo viên chọn nhanh. Nhấn Xong để hoàn tất nhận xét cho học sinh.
 4. Nhận xét này sẽ được gửi thông báo về ứng dụng SISAP cho phụ huynh học sinh.

Nhập nhanh nhận xét cho nhiều học sinh 1 lúc

 1. Vào Nhận xét, chọn Nhận xét nhanh.
 2. Tích chọn ngày và những học sinh cần nhập nhận xét. (Có thể nhấn Chọn tất cả để chọn toàn bộ học sinh). Chọn Xong để bắt đầu nhập nhận xét cho học sinh.
 3. Nhập nhận xét chung cho các học sinh, nhấn Xong để hoàn tất quá trình nhận xét.

  Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn biểu tượng dấu cộng để bổ sung thêm học sinh vào danh sách nhận xét chung.

Tùy chỉnh mẫu nhận xét

Giáo viên mầm có thể tùy chỉnh các mẫu nhận xét trẻ hay sử dụng để tiết kiệm thời gian nhận xét như sau:

 1. Vào Nhận xét, chọn ngày và học sinh cần nhận xét. Hoặc chọn Nhận xét nhanh để chọn nhiều học sinh và nhận xét hàng loạt.
 2. Giáo viên có thể tạo sẵn một vài mẫu nhận xét hay sử dụng để nhập nhanh nhận xét bằng cách chọn Tùy chỉnh mẫu nhận xét.
 3. Chọn nhóm mẫu nhận xét: Nhận xét cuối ngày; Nhận xét con ăn/con ngủ/con vệ sinh.
 4. Ứng dụng tự động lấy lên các mẫu nhận xét nhà trường thiết lập trên phần mềm EMIS Học sinh, giáo viên có thể tích chọn những nhận xét hay sử dụng theo nhu cầu.
 5. Khi nhập nhận xét cho trẻ, giáo viên có thể chọn nhanh trong danh sách mẫu nhận xét vừa tùy chỉnh.
 6. Nếu muốn thêm nhận mới, chọn Thêm nhận xét. Nhập nội dung nhận xét và nhấn Lưu.
 7. Trường hợp muốn chỉnh sửa/xóa nhận xét, chọn Sửa:
   

  • Để chỉnh sửa nhận xét, nhấn chọn vào dòng nhận xét tương ứng. Thay đổi thông tin và nhấn Lưu để xác nhận.
  • Để xóa nhận xét, nhấn vào dấu x cuối dòng và xác nhận Xóa.

Lưu ý:

 • Những ngày có chấm màu đỏ tương ứng với ngày nghỉ lễ và anh/chị không thể thực hiện nhận xét cho những ngày này
 • Giáo viên có thể thực hiện tìm kiếm nhanh học sinh bằng cách nhập tên học sinh trên thanh tìm kiếm.
Cập nhật 13/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ