Giáo viên nhận lời nhắn từ phụ huynh

Mục đích: Giúp Giáo viên ghi nhận lời nhắn của phụ huynh về những lưu ý trong quá trình chăm sóc trẻ.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Sau khi đăng nhập, chọn Lời nhắn.
  2. Ứng dụng hiển thị danh sách lời nhắn của phụ huynh kèm trạng thái Chờ xác nhận/Đã xác nhận.
  3. Giáo viên có thể sử dụng bộ lọc để xem nhanh lời nhắn cho ngày Hôm nay/Ngày mai/Tuần này/Tuần sau.
  4.  Nhấn vào lời nhắn để xem nội dung chi tiết, giáo viên chọn Xác nhận để thông báo cho phụ huynh biết đã nhận được lời nhắn.
Cập nhật 16/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ