1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Giáo viên
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 6. Cấp Tiểu học
 7. Giáo viên ghi mượn, ghi trả và bỏ ghi mượn, bỏ ghi trả như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Giáo viên
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 6. Cấp THCS
 7. Giáo viên ghi mượn, ghi trả và bỏ ghi mượn, bỏ ghi trả như thế nào?

Giáo viên ghi mượn, ghi trả và bỏ ghi mượn, bỏ ghi trả như thế nào?

Giúp giáo viên được phân quyền ghi mượn, ghi trả có thể thao tác nhanh chóng, thuận tiện ngay trên ứng dụng SISAP.

Hướng dẫn thực hiện

Ghi mượn thiết bị

 1. Sau khi đăng ký mượn thiết bị, anh/chị nhấn vào tên mình tại mục Lịch sử mượn.
 2. Tại mục Ghi mượn, tích chọn thiết bị cần ghi mượn.
 3. Chọn Ghi mượn. Màn hình hiển thị thông báo như ảnh là anh/chị đã ghi mượn thiết bị thành công.

Bỏ ghi mượn thiết bị

 1. Tại mục Ghi mượn, tích chọn thiết bị cần bỏ ghi mượn.
 2. Chọn Bỏ ghi mượn.

Ghi trả thiết bị

 1. Tại mục Ghi trả, tích chọn thiết bị cần ghi trả.
 2. Chọn Ghi trả.

Bỏ ghi trả thiết bị

 1. Tại mục Lịch sử, chọn thiết bị cần bỏ ghi trả
 2. Chọn Bỏ ghi trả
Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ