Giáo viên bộ môn muốn đánh giá cho học sinh trong lớp thì làm thế nào?

Thầy cô thực hiện theo hướng dẫn như sau:

 1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Nghiệp vụ giáo viên.
 2. Chọn Đánh giá. Tại đây ứng dụng đã lấy lên thông tin học sinh trong lớp và môn học.

  • Chọn thời gian đánh giá (Kỳ), Lớp (lớp được phân công giảng dạy), Môn học cần đánh giá
  • Nhấn vào biểu tượng “cây bút” tại tên học sinh cần đánh giá.
   Nhập Mức đạt được, nội dung Nhận xét của học sinh đó. Nhấn Lưu
  • Anh/chị nhấn vào đây, nhập tên học sinh để tìm kiếm nhanh học sinh cần đánh giá
 3. Để chỉnh sửa thông tin đánh giá của học sinh, thầy cô nhấn biểu tượng “cây bút” tại tên học sinh cần sửa
Cập nhật 23/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ