1. Trang chủ
 2. SISAP
 3. SISAP - Giáo viên
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Hướng dẫn sử dụng chi tiết
 6. Cấp mầm non
 7. Giáo viên làm thế nào để có thể xem biểu đồ thống kê tình hình của lớp mình phụ trách?

Giáo viên làm thế nào để có thể xem biểu đồ thống kê tình hình của lớp mình phụ trách?

Giáo viên phụ trách có thể theo dõi được các biểu đồ thống kê về tình hình chung của lớp. Để theo dõi các biểu đồ anh/chị thực hiện như sau:

 1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại.
 2. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Nghiệp vụ giáo viên.
 3. Chạm vào menu Thống kê
 4. Anh/chị có thể theo dõi biểu đồ thống kê về tình hình chuyên cần
 5. Theo dõi thống kê về chất lượng nuôi dưỡng trẻ
 6. Hay theo dõi thống kê về tình hình thu tiền học

Anh/chị lưu ý, chạm vào Xem chi tiết để có thể theo dõi chi tiết về các biểu đồ thống kê

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ